Read Full Post

İmanın alameti

İmanın alameti Sual: İnsan, kendisinin mümin olduğunu bilebilir mi? İmanın alameti nedir? CEVAP İman, Amentü’de bildirilen altı esasa inanmaktır. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki: (İman; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, [yani Kıyamete, Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana],kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, ölüme, […]

Dini Bilgiler
Read Full Post

Günah işlemek ve iman

Günah işlemek ve iman Sual: Günah işlemek ve işlemeye devam etmek insanın imansız ölmesine sebep olmaz mı? CEVAP Büyük günahları işlemek ve devam etmek insanı küfre sürükleyip, imansız ölmesine sebep olabilir. Sual: Büyük günahlar nelerdir? CEVAP Büyük günahlardan bazıları şunlardır: 1- Bid’at sahibi […]

Dini Bilgiler
Read Full Post

Ehl-i kıble kime denir?

Ehl-i kıble kime denir? Sual: Bazı kimseler, inanışları bozuk olan kimseler için, onlar da Müslümandır, ehl-i kıbledir, kötü söylemeyiniz diyorlar. Ehl-i kıble diye kime denir ve bunlara kötü denmez mi? Cevap: Peygamber efendimiz, bir hadîs-i şeriflerinde; (Beni İsrail yetmişiki millete ayrıldı. […]

Dini Bilgiler
Read Full Post

İman azalıp çoğalmaz

İman azalıp çoğalmaz Sual: İman azalıp çoğalır mı? CEVAP İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: İman kalbin tasdiki ve yakîni olduğundan, azalması, çoğalması olmaz. Azalıp çoğalan bir inanış, iman olmaz. Buna zan denir. İbadetleri, Allahü teâlânın sevdiği şeyleri yapmakla iman cilalanır, nurlanır, parlar. Haram işleyince, […]

Dini Bilgiler
Read Full Post

Amel imandan parça değildir

Amel imandan parça değildir Sual: Amel imandan parça mıdır, yani bir farzı yapmayan veya bir haramı işleyen kâfir olur mu? CEVAP Hayır, kâfir olmaz. Amel imandan bir parça olsaydı, her günah işleyen kâfir olurdu. Hiç müslüman kalmazdı. Mutezile ile Vehhabiler ve […]

Dini Bilgiler
Read Full Post

Emali kasidesi

Emali kasidesi Sual: Emali kasidesini çok övüyorlar. Bu kaside hakkında bilgi verir misiniz? CEVAP Büyük İslam âlimlerinden, Siraciyye fetva kitabının sahibi, Ali Uşi hazretlerinin yazdığı Emali kasidesinde, Ehl-i sünnet itikadı manzum olarak çok güzel anlatılmıştır. Orijinal aslı şahane bir manzumedir. Bu […]

Dini Bilgiler
Read Full Post

Fıkh-ı ekberden parçalar

Fıkh-ı ekberden parçalar İmam-ı azam hazretlerinin Fıkh-ı ekber kitabının bazı bölümleri şöyledir: İman Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, hesap, mizan, Cennet ve Cehenneme inanmak ve hepsini hak bilmektir. Allah, birdir, doğmamış ve doğurmamıştır. Ona […]

Dini Bilgiler
Read Full Post

Ehl-i sünnet itikadı

Ehl-i sünnet itikadı Sual: Ehl-i sünnet itikadında olmanın şartları nelerdir? CEVAP Ehl-i sünnet itikadından, önemli olanlardan bazıları şunlardır: 1- Amentü’deki altı esasa inanmak. [Hayrın, şerrin ve her şeyin Allah’tan olduğuna inanmak. İnsanda irade-i cüziye vardır. İşlediği günahlardan mesuldür.] 2- Amel, imandan parça değildir. […]

Dini Bilgiler
Read Full Post

Kelime-i tevhidin manası

Kelime-i tevhidin manası Sual: Kelime-i tevhidin manası nedir? CEVAP Müslüman olan bir kimseye, ilk önce (La ilahe illallah, Muhammedün resulullah) kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye Kelime-i tevhid denir. Kısaca manası, (Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam da Onun Resulüdür) demektir. Kelime-i tevhidin […]

Dini Bilgiler
Read Full Post

Gayba iman esastır

Gayba iman esastır Sual: Tam İlmihal’in iman bahsinde, Seyyid Abdülhakim efendi imanı şöyle tarif ediyor: “Server-i âlem olan Muhammed aleyhisselamın, Peygamber olarak bildirdiği şeyleri, akla, tecrübeye ve felsefeye danışmaksızın, tasdik ve itikat etmektir, inanmaktır. Akla uygun olduğu için tasdik ederse, aklı tasdik etmiş […]

Dini Bilgiler